Jövő idő

A mai ANGOL kvíz és játék egy kis nyelvtant fog tartalmazni, mégpedig  a jövő idő kifejezésének lehetőségeit vesszük szemügyre. Az angol nyelv az igeidők tekintetében meglehetősen gazdag, így a jövő idő kifejezésére is több igealakot használ, mint a magyar nyelv.

Jövő alakok

A jövő idő kifejezésére a magyar nyelvben a jelen időt  használjuk (Pl. Holnap megyek.) vagy a lesz és fog szavakkal (Pl. Szép időnk lesz. Nem fog esni.) utalunk a jövőre. Az angolban kicsit árnyaltabb a helyzet. Ott is használhatjuk a jelen idő alakjait, de ott már a jelen idő is sokkal összetettebb.

Quiz - kvíz

A jövő idő jövője

A jövő idő kifejezésére az angolban tehát használhatjuk a jelen idő alakjait, a be going to szerkezetet és a will segédigét az igék egyszerű, folyamatos és befejezett alakjaival is. Nézzük részleteiben: 

  1. egyszerű jelen idő: jövőbeli események mint menetrendnek, valamilyen programnak a része: The train leaves at 6:30.
  2. folyamatos jelen idő: lefixált, megszervezett jövőbeli esemény: We are having a party on the 14th.
  3. going to szerkezettel: jövőbeli tervek, valószínűsíthető esemény: What are you going to do this afternoon?
  4. egyszerű jövő idő: olyan jövőbeli eseménynél, amire a beszélő nincs kihatással; spontán döntés, feltételezés esetén: There‘ll be a holiday on Monday. I’ll call you back on Tuesday. (Eldöntendő kérdés esetén: Shall I call you back on Tuesday?)
  5. folyamatos jövő idő: egy jövőbeni időpontban valami folyamatban lesz: This time next week we‘ll be lying in the sun and relaxing.
  6. befejezett jövő idő: egy jövőbeni időpontban már megtörténtté válik valami: By the end of the month I’ll have saved 10.000 Ft.
  7. folyamatos befejezett jövő idő: egy jövőbeni időpontban valami már régóta folyamatban lesz: In April he will have been working in this position for 5 years.

Ha eddig még nem találkoztál mindegyik igeidővel, ne aggódj! Minél összetetteb az igeidő, annál kevésbé gyakran fordul elő. Ettől még érdemes egy-egy példamondatot megjegyezni, hogy ne jöjjünk zavarba, ha a jövőről szeretnénk nyilatkozni!

Kvíz és játék - nemcsak jövőre

A játék 10 mondatot tartalmaz és mindegyikből hiányzik a jövő időt kifejező ragozott ige. A megadott mondatnál mindig 3 lehetőség közül választhatsz, de csak egy helyes válasz lehetséges! Miután az összes választ megjelölted, a befejezés gombra kattintva meg is kapod az eredményed.

Ha tetszik a játék, kövesd a bejegyzéseket. Ha kérdésed vagy kérésed, javaslatod van, jelezd. Ha van ötleted, hogy milyen kvízt szeretnél látni, írd meg. Jó szórakozást!

Angol kvíz középfokon - Intermediate English Quiz
Jövő idő

#1. The bus is late. The film starts at seven. So I'm afraid it ..... before we get there.

#2. They all look happy. I'm glad the evening ..... obviously ..... a success.

#3. There isn't any bread left. ..... I ..... get some?

#4. She told me about her plans. Next year, she ..... to England.

#5. Mom, I think I've got the flu. - I ..... ring up the doctor.

#6. Wait and see. When she is eighty she ..... still ..... around.

#7. Tom is worried about his job. ..... he ..... sacked? What do you think?

#8. Sue wants to start her own business. It ..... her long to make money, I bet.

#9. Why are they moving to London? I don't think they ..... like it there.

#10. Peter can't come to your party. He ..... in a football match on Saturday afternoon.

Befejezem

Results

Well done! You are going to be a future expert!

Do it again! You’ll succeed!

Call Now Button