Impresszum

Szolgáltató: Bai-Dommers Ildikó e.v.

Cím: H-2364 Ócsa, Némedi köz 13.

Telefon: +36 20 534 7665

Email: info@nyelvportal.hu

Internet: https://www.nyelvportal.hu

Adószám: 55848615-1-33

Nyilvántartási szám: 54589663

Szakmai érdek-képviseleti szerv: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK)

Szakképzettségek:

  • Okleveles német szakos nyelvtanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest/Magyarország)
  • Magister Artium (M.A.), Anglisztika és szláv filológia keleti szláv nyelvek súlyponttal (Mannheimi Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Mannheim/Németország)
  • Üzleti és HR menedzser (Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest/Magyarország)

Tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft. (H-1139 Budapest, Váci út 81.; +36 1 6000 289; support@atw.co.hu)

Számlázás: Billingo. hu – Octonull Kft. (H-1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. em.; hello@billingo.hu)

 

Jogi nyilatkozat

1. Tartalom

A szerző nem vállal felelősséget a közzétett információ aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Ezért minden igényt kizárunk olyan anyagi vagy eszmei kár megtérítésére, amely a közzétett információ felhasználása vagy fel nem használása, illetve hibás vagy nem teljes információ felhasználása miatt következett be, amennyiben nem bizonyítható a szerző szándékos vagy súlyosan gondatlan károkozása. Minden ajánlat visszavonható és nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egy részét, vagy a teljes ajánlatot minden külön figyelmeztetés nélkül módosítsa, kiegészítse, részben vagy egészében törölje, illetve a közzétételt időlegesen vagy véglegesen megszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek

A külső, a szerző felelősségi körén kívül eső internetes oldalakra való direkt vagy indirekt hivatkozásokért a szerző nem felelős, kivéve azt az esetet, amikor a szerző az adott tartalomról tudomással bírt, és számára technikailag lehetséges és tőle elvárható lett volna, hogy a jogellenes tartalmakkal kapcsolatban az oldal használatát megakadályozza. A szerző kifejezetten kijelenti, hogy a link kitételének időpontjában a belinkelt oldalakon semmiféle illegális tartalmat nem lehetett felismerni. A szerzőnek semmiféle befolyása nincs a belinkelt/hivatkozott oldalak jelenlegi vagy jövőbeli kialakítására, tartalmára, vagy szerzőségére. Ezért kifejezetten elhatárolja magát minden belinkelt/hivatkozott oldal minden olyan tartalmától, amelyet a link kitétele után megváltoztattak. Ez érvényes mind a saját maga által kitett linkekre és hivatkozásokra, mind pedig az idegenek által, vendégkönyvekben, vitafórumokon, levelezőlistákon közzétett linkekre és hivatkozásokra.  Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért, különösen pedig az ezek felhasználása vagy fel nem használása miatt keletkezett károkért kizárólag annak az oldalnak az üzemeltetője a felelős, amelyre a link/hivatkozás mutat, és nem az, aki a linkkel az adott közlésre hivatkozik. 

3. Szerzői jogok és védjegyjogok

A szerző minden publikációnál mindent megtesz a felhasznált grafikák, hanganyagok, videó-bejátszások és szövegek szerzői jogainak tiszteletben tartásáért, és arra törekszik, hogy saját maga által előállított vagy szabadon felhasználható grafikákat, hanganyagokat, videó-bejátszásokat és szövegeket használjon fel.  Az internetes publikációban közzétett és adott esetben harmadik fél által védett védjegyek (márka- és árujelzők) korlátozás nélkül a mindenkori védjegyjogi törvény és az oltalom mindenkori bejegyzett jogosultja által védettek. A puszta említésből nem következik, hogy az adott védjegy nem védett harmadik fél jogai által. A szerző által készített és közzétett anyagok szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hanganyagok, videó-bejátszások és szövegek többszörözése vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

4. A felelősség-kizárás joghatálya 

Ezt a felelősséget kizáró jogi nyilatkozatot azon internetes publikáció részének kell tekinteni, amelyről erre az oldalra irányították a felhasználót. Ha ennek a nyilatkozatnak egyes részei vagy meghatározásai nem, már nem vagy nem teljes egészében felelnek meg az aktuális jogszabályi környezetnek, az nem érinti a dokumentum fennmaradó részét sem tartalmában sem érvényességében.

Képek

© Bai-Dommers Ildikó

© Getty Images

Call Now Button