Múlt idő

A legutóbbi két ANGOL kvíz és játék  a jelen és a jövő időről szólt, most pedig hogy teljes legyen a kép a múlt idő kifejezését is megvizsgáljuk. A bonyodalmat továbbra is a lehetőségek sokasága okozza, amelyet a befejezett és folyamatos alakok hoznak magukkal.

A múlt eseményei

A múlt idő kifejezésére szintén létezik 4 – éppúgy, mint jelen és jövő időben is –  igealak: egyszerű múlt (past simple), folyamatos múlt (past continuous), egyszerű befejezett múlt (past perfect) és a folyamatos befejezett múlt (past perfect continuous). Ehhez azonban bizonyos esetekben hozzávehetjük a befejezett jelen idős igealakokat is, hiszen sok esetben azok fordítása múlt idős igealakokat eredményez a magyar nyelvben. 

Quiz - kvíz

A múlt idő kifejezésmódjai

Amikor a múlt eseményeiről és törtéséseiről szeretnénk beszélni, kissé átgondoltabban, részletesebben kell elemeznünk, hogy mi történt. Az igeidők az angolban kifejezhetnek időrendiséget, folyamatosságot, két cselekmény egymáshoz történő viszonyát, kapcsolódását a jelenhez. Nézzük részleteiben, miről is van itt szó. 

  1. egyszerű múlt idő: az esemény a múlt egy bizonyos időpontjában történt. Jellemző az időhatározók használata: at five o’clock, on Monday, yesterday, two days ago, last month, in 1910. Tipikus kérdése:  What happened? Did you go to see him? A lezárult események elbeszéléséhez használjuk: His father died on Monday. I visited him yesterday.
  2. folyamatos múlt idő: a múltbeli esemény folyamatosságát hangsúlyozza, egy bizonyos időtartamot emel ki, gyakran elbeszélések háttéreseményeként kerülnek kifejezésre: What were you doing last night? I was driving. He woke up when the phone was ringing
  3. egyszerű befejezett múlt idő: az előidejűség kifejezésére használjuk, azaz a múltbeli esemény előtt egy  másik cselekmény ment végbe és az már korábban véget is ért: He was late for school because he had missed the bus.  
  4. folyamatos befejezett múlt idő: szintén előidejűséget fejez ki. Azt hangsúlyozza, hogy a cselekmény a megadott múlt időpontjában még folyamatban volt vagy legalább addig tartott: How long had you been sitting there before you decided to leave? 
  5. used to: ezzel a szerkezettel olyan múltbeli szokásokról beszélhetünk, amelyek a beszéd pillanatában már nem léteznek: He used to work as a secretary, but now he is a teacher. 
  6. egyszerű befejezett jelen idő: a beszéd pillanata előtt történt események esetén: Have you ever seen the Queen? I haven’t done my homework yet. He has just left home. Kulcsszavai: ever, never, just, recently, lately already, so far, not yet, this mornig / month / year.
  7. folyamatos befejezett jelen idő: szintén a beszéd pillanati előtti eseményre vonatkozik, ahol a cselekmény folyamatossága kerül kihangsúlyozásra: What have you been doing?- I have been repairing my bike.

A szabályok elsajátítását a legjobban feladatokkal lehet gyakorolni. Érdemes a mondatokon elgondolkodni és időről időre újra elővenni őket.

Kvíz és játék - a múlttal

A játék 20 mondatot tartalmaz és mindegyikből hiányzik egy ige múlt időt kifejező alakja. A megadott mondatnál mindig 3 lehetőség közül választhatsz, de csak egy helyes válasz lehetséges! Miután az összes választ megjelölted, a befejezés gombra kattintva meg is kapod az eredményed.

Ha tetszik a játék, kövesd a bejegyzéseket. Ha kérdésed vagy kérésed, javaslatod van, jelezd. Ha van ötleted, hogy milyen kvízt szeretnél látni, írd meg. Jó szórakozást!

Angol kvíz középfokon - Intermediate English Quiz
Múlt idő

#1. I was really tired because I ..... housework all day.

#2. I ..... a horse when I was a child.

#3. She .... a thing, until she put on her glasses.

#4. This time last year I ..... on the beach in Croatia.

#5. When he saw me, he ..... away.

#6. Is Peter here? - No, I ..... him recently.

#7. When I got to their house, I found they ..... .

#8. By the time I ..... up, my mom had already had breakfast.

#9. I ..... a horse since I was ten.

#10. I thanked him for all he ..... for me.

#11. By 1910 the population of Budapest ..... over one million.

#12. I got there at seven. Peter ..... an hour earlier.

#13. He isn't here. He ..... for London as soon as he heard the news.

#14. He ..... his emails, while she was doing the washing-up.

#15. When I woke up, the rain ..... down.

#16. I ..... out last night and met a lot of people.

#17. Peter didn't come out with us because he ..... well.

#18. He always spent his summer holidays by the sea when he ..... a child.

#19. How long ..... , before the train arrived?

#20. I think I ..... my keys. I have been looking for them since yesterday.

Befejezem

Results

Well done! You are a “past” expert! Keep it up!

Too many mistakes! Retake the quiz and you’ll improve your knowledge!

Call Now Button