Fokozás

A mai ANGOL kvíz és játékban melléknevekkel és határozószókkal fokozzuk a nyelvtanulás sikerességét. Néhány szabály elsajátításával meglehetősen könnyen fokozhatók a szavak, és könnyebben megjegyezhetjük őket gyakorlás közben. A legkönnyebb már csak az eredmény megtekintése lesz. Lássuk tehát a melléknevek és határozószók fokozását!

Melléknév vagy határozószó?

Melléknév és határozószó meglehetősen szoros kapcsolatban áll egymással. A melléknév kérdése: Milyen?, míg a határozószó a Hogyan? kérdésre válaszol. Ez egész könnyű (melléknév) eddig, nem? Mindjárt könnyen (határozószó) is fog ez Neked menni!

Quiz - kvíz

Fokozás szabályai

A fokozásnak 3 szabálya van:

 1. A szavak középfokban -er, felsőfokban -est végződést kapnak.
 2. A szavak elé középfokban a more , felsőfokban pedig a most szócska kerül.
 3. Rendhagyó alakjai vannak.

Mikor fokozunk –er, -est végződéssel?

 • egyszótagú melléknevek és határozószók: deep – deeper -deepest, big – bigger -biggest, few – fewer – fewest, fast – faster – fastest
 • kétszótagú melléknevek, amelyek:
  • -er, -le, -y, -ow végződésűek: clever – cleverer – cleverest, gentle – gentler – gentlest, easy – easier -easiest, lovely – lovelier – loveliest, hollow – hollower – hollowest
  • a második szótagon hangúlyosak: polite – politer – politest, intense – intenser – intensest
 • néhány, az első szótagon hangsúlyos kétszótagú melléknév: common – commoner – commonest, cruel – crueller – cruellest, handsome – handsomer – handsomest, pleasant – pleasanter – pleasantest, quiet – quieter – quietest

Fokozás a more és most alakokkal

 • kétszótagú melléknevek, amelyek az első szótagon hangsúlyosak: famous – more famous – most famous, perfect – more perfect – most perfect
 • három- vagy többszótagú melléknevek: wonderful – more wonderful – most wonderful
 • melléknévi igenevek (-ed, -ing végződésűek): embarrassed – more embarrassed – most embarrassed, interesting – more interesting – most interesting
 • -ly végű határozószók: slowly – more slowly – most slowly, frequently – more frequently – most frequently

Rendhagyó fokozás

 • good / well – better – best
 • bad / badly – worse – worst
 • much / many – more – most
 • little – less – least
 • far – farther / further – farthest / furthest

Kivételes alakok

Van néhány érdekesség az angolban, amely esetlegesen zavart okozhat. Ilyen a late (késő) szó. Fokozása szabályos: late – later – latest. Van viszont egy olyan szó is, hogy latter (utóbbi), valamint last (utolsó). Mind nagyon hasonlít egymásra, de jelentős különbségek vannak.

Hogyan hasonlítgassunk?

Ha össze szeretnénk hasonlítani két dolgot egymással, akkor alapfokban használjuk az “as … as” szerkezetet, középfokban a than kötőszót és felsőfokban ne feledkezzünk meg a névelőről (the), hiszen ha valami a “leg-“, akkor csak egy van belőle.

Kvíz és játék

Ez a játék 10 mondatot tartalmaz és mindegyikből hiányzik a megfelelő melléknév vagy határozószó. A feladatnál 3 javaslatból lehet választani, de csak egy tükrözi a tökéletes megoldást. Miután az összes választ bejelölted, a befejezés gombra kattintva meg is kapod az eredményed.

Ha tetszik a játék, kövesd a bejegyzéseket. Ha kérdésed vagy kérésed, javaslatod van, jelezd. Ha van ötleted, hogy milyen kvízt szeretnél látni, írd meg. Jó szórakozást!

Angol kvíz alapfokon - Pre-Intermediate English Quiz
Fokozás

Results

#1. If you don't want to get fat, you should eat ..... .

#2. Who made the ..... mistakes?

#3. The patient slept badly, ..... than the night before.

#4. His house is ..... than I thought, but not as ..... as you told me.

#5. She is always well-dressed; she always follows the ..... fashion.

#6. We went no ..... than the river.

#7. Cricket and football are both English games, but the ..... is more popular.

#8. The postman came ..... than usual.

#9. The story became more and ..... .

#10. It's a cruel story, but you shouldn't make it ..... .

Befejezem

Call Now Button