‘telc’ Nyelvvizsga

Mivel egyetemi, főiskolai felvételinél többletpontokat jelenthet a nyelvvizsga, célszerű belevágni. Mint már korábban írtam, a legegyszerűbb megoldás, ha egynyelvű nyelvvizsgát választasz. Ilyen lehetőséget kínál a telc nyelvvizsga, ezen belül a telc Hungary Nonprofit Kft. akkreditált nyelvvizsgái angol és német nyelven is.

Mit érdemes tudni a telc – ről?

Először is érdemes tudni, hogy a telc nyelvvizsga gyökerei Németországban vannak, ahol a vizsgák értékelése is történik. A lebonyolításhoz a magyarországi vizsgaközpont a frankfurti központból kapja meg a vizsgaanyagokat és juttatja el a vizsgahelyekre, ahol a vizsgák előre meghatározott rend szerint zajlanak le,  mégpedig évente képzett vizsgáztatók felügyelete alatt.

Másodszor, a telc nyelvvizsgát a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott alap (B1), közép (B2) és felső (C1) szinten lehet megszerezni angol és német nyelvből komplex nyelvvizsgaként.

Harmadszor pedig, a komplex nyelvvizsga azt jelenti, hogy írásbeli és szóbeli részt is kell teljesíteni. Ezeket a vizsgarészeket azonban egy napon le lehet tenni, de ha esetleg egyik része mégsem sikerülne, akkor elég azt a részt megismételni.

Mit tesztelnek a telc nyelvvizsgán?

A telc nyelvvizsga során az alább felsorolt 4 készséget tesztelik, függetlenül attól, hogy milyen szinten vizsgázunk: 

  • Az írásbeli részhez számít:
    1. Olvasott szöveg értése (írásbeli feladatok)
    2. Írásbeli szövegalkotás (írásbeli feladatok)
  • A szóbeli részhez számít azonban a:
    1. Hallás utáni szövegértés (pedig írásbeli feladatok)
    2. Beszédkészség (azaz szóbeli kommunikáció 2 fős vizsgabizottság előtt egy másik vizsgázóval)

A fent nevezett vizsgarészek vizsgafeladataihoz hivatalos válaszlapok tartoznak, amelyeken jelölni kell egyértelműen a válaszokat. A szóbeli vizsgán az értékelő vizsgabizottság tagjai is épp úgy egy formanyomtatványon, megadott szempontok szerint, egy 4 fokos skálán értékelik a szóbeli teljesítményt és annak eredményét felvezetik a vizsgalapra.

A vizsga után ezeket a lapokat Frankfurtba küldik és a feladatok kiértékelése számítógéppel, gépi értékeléssel történik az ottani központban, valamint az írásbeli szövegalkotás értékelésére is ott kerül sor. Az eredményt majd ott összegzik, és csak ezután kap tájékoztatást a magyarországi telc központ és utána maga a vizsgázó.

Hogyan épül fel a legkedveltebb, középfokú (B2) telc nyelvvizsga?

A telc nyelvvizsga egy előre meghirdetett időpontban kerül megrendezésre, általában évente 10-szer. Mivel a nyelvvizsga írásbeli és szóbeli része egy napon zajlik le, egy egész napos programra számíthatsz. Délelőtt az írásbeli résszel kezdődik, majd utána a szóbeli résszel folytatódik. A szóbeli feladatoknál két vizsgázó megy be egyszerre a vizsgáztató bizottsághoz és a felkészülési idő után a másik vizsgázóval folytat párbeszédet és vitát. Más szóval, az ott ülő telc vizsgáztatók csak csendes szemlélők és feladatuk abban rejlik, hogy irányítják a vizsgázókat, hogy melyik feladatról kell beszélniük és közben értékelik őket.

A fentieket összefoglalva lássuk, hogyan néz ki a telc B2 középfokú nyelvvizsga:

Középfokú B2 telc nyelvvizsga – angol vagy német

  

 

 

idő

pontszám

Írásbeli vizsgarész (min. 60%)

150 perc

max. 180

I. Olvasott szöveg: 5 feladattal, ebből:

90 perc

min. 30

 A)  Szövegértés: 3 feladattal

max. 75

1.

Globális: 5 szöveghez 5 cím választása 10-ből

max. 25

2.

Komplex: 5 feleletválasztós kérdés

max. 25

3.

Szelektív: 12 hirdetésből 10 állításhoz párt találni

max. 25

 B)  Nyelvtan, szókincs: 2 feladattal

max. 30

1.

10 feleletválasztós kérdés

max. 15

2.

15 szó közül 10 elhelyezése a szövegben

max. 15

II. Szövegalkotás: Fogalmazás, amely 2 feladatot tartalmaz:

60 perc

min.30

1.

(Fél)hivatalos levél 4 megadott tartalmi elemmel

max. 45

2.

Baráti e-mail rövid utasítás alapján

max. 30

Szóbeli vizsgarész (min. 60%)

 

max. 150

III. Hallott szöveg (minden szöveg 1x hallható, írásbeli feladat)

20 perc

min. 30

1.

Szelektív: 5 igaz-hamis állítás

max. 25

2.

Komplex: 10 igaz-hamis kérdés

max. 25

3.

Globális: 6-ból 5 mondatbefejezés kiválasztása

max. 25

 
 

Felkészülés a szóbeli feladatokra

20 perc

 

IV. Beszédkészség (szóbeli feladat), amely 4 részből áll, de aminek a bemutatkozás része nem kerül értékelésre

16 perc

min. 30

0.

Kapcsolatfelvétel: bemutatkozás, egymás megismerése

0

1.

Prezentáció egy 5-ből választható témáról

max. 25

2.

Véleménykifejtés: szöveg/kép alapján bizonyos téma megvitatása

max. 25

3.

Problémamegoldás: együttes helyzetmegoldás, valamint konszenzus

max. 25

Összesen:

< 1 nap

min.198/max.330

Mikor sikeres a telc nyelvvizsga?

Ahogy a táblázat is mutatja, a 330 pontból legalább 198 szükséges a sikerhez. A telc nyelvvizsgán azonban a 4 készség mindegyikén legalább 40%-ot kell teljesíteni, valamint az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen összesen legalább 60%-ot kell elérni ahhoz, hogy megkaphasd a sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex középfokú nyelvvizsga-bizonyítványod a telc-től.

Hogyan készülj fel a telc nyelvvizsgára?

Ahhoz, hogy sikeres legyél, készülj fel alaposan a vizsgára. A nyelvvizsgára úgy tudsz a legjobban felkészülni, ha olyan feladatokat gyakorolsz, amelyek a telc nyelvvizsgán előfordulnak. Ehhez a telc honlapján találsz mintavizsgákat, valamint mintavideót a szóbeli vizsgáról. Gyakorláshoz azonban az Oktatási Minisztérium honlapján elérhető Emelt szintű érettségik is hasznosak lehetnek, hiszen az is középfokú (B2) nyelvvizsgának felel meg. Ha további segítségre van szükséged, akkor pedig én is szívesen segítek akkreditált telc-vizsgáztatóként.

Lehet, hogy hamarosan találkozunk, talán egy B2 telc nyelvvizsgán?

Call Now Button