Online nyelvvizsga

Manapság az online munka, tanulás és még sok más tevékenység áthelyeződött az online térbe, így ma már a nyelvvizsgáért sem kell a szomszédba mennünk. Mármint, ami a vizsgázást illeti. Több vizsgaközpont él már az online számítógépes vizsgáztatás lehetőségével és megfelelő felszereltséggel ki sem kell tennünk a lábunkat otthonról, hogy megyszerezzük a nyelvvizsga-bizonyítványunkat.

Nyelvvizsga online vagy sem?

Már korábban írtam arról, hogy többféle lehetőség van a nyelvvizsga letételére. A legegyszerűbb megoldást is megmutattam, valamint telc vizsgáztatóként részletesen beszámoltam a telc nyelvvizsgáról is, majd összehasonlítottam az euroexam és a telc nyelvvizsgáját. Tartalmilag a papíralapú és az online vizsgák nem különböznek egymástól és ugyanazon feladatokból állnak. 

A különbség a technikai feltételek megteremtéséből adódik. Online vizsga esetén mindig a vizsgázó felelőssége a megfelelő eszközök és internetes hozzáférés biztosítása. Ezek után már csak el kell dönteni, hol is szeretnénk avagy hol van lehetőségünk online vizsgára. Míg a telc online nyelvvizsgája jelenleg még engedélyeztetés alatt van, és eddig csak próbavizsgák voltak online, az euroexam online nyelvvizsgákat is kínál. Két másik rendszer az iXam és az iTolc szintén ad online vizsgalehetőséget angol és német nyelvből.

Mi a különbség az iXam és az iTolc online nyelvvizsga között?

Mindkét nyelvvizsga minden szintjén 4 készséged, a szövegértést és a szövegalkotást teszteli írásban és szóban: 

  • Az írásbeli részhez számít:
    1. Olvasott szöveg értése (írásbeli feladatok)
    2. Írásbeli szövegalkotás (írásbeli feladatok)
  • A szóbeli részhez számít azonban a:
    1. Hallás utáni szövegértés (pedig írásbeli feladatok)
    2. Beszédkészség (szóbeli kommunikáció)

Lényeges különbség azonban, hogy az iTolc nyelvvizsgáján a szóbeli részen sem találkozol élő személlyel a vizsgafeladat során. A szóbeli kommunikáció során hangfelvételek lesznek, amelyekre meghallgatásuk után reagálnod kell. Ez egy picit személytelen, de lehet, hogy pont ez az ami szimpatikussá teszi egy vizsgázatató vagy egy másik vizsgázó személyével ellentétben.

Miből áll az iXam és az iTolc középfokú (B2) online nyelvvizsga?

Az iXam nyelvvizsga szövegértési része 3 feladatot tartalmaz, amelyhez egy nyelvtanhasználati rész is adódik. Az iTolc szintén négy részfeladatot tartalmaz, de nincs kifejezetten nyelvtani része. Viszont az egyik feladatnál a mondatokat értelemszerűen kell kiegészíteni, amely szintén nyelvtani tudást követel. Szembetűnő viszont a feladatokra adott idő, amely az iXam esetében lényegesen hosszabb és így terjedelmesebb feladatokat sejtet. A szövegalkotási rész meglehetősen hasonló, nagyjából ugyanannyi idő (+5 perc az iXam javára) áll rendelkezésre a két részfeladat elvégzéséhez, amely levelet és elbeszélő stílusú irományt is megkövetel. Terjedelemben az iTolc rövidebb levelet, viszont hosszabb fogalmazást vár el, ellenben az iXammel, ahol ez pont fordítva van. A szóbeli résznél megfigyelhetjük, hogy az iTolc hosszabb. Mindkét vizsgán integrált online szótár is használható.

A hallott szöveg értése ott 4 részfeladatot tartalmaz, ellenben az iXam 3 feladatával, amelyre a rendelkezésre álló idő is rövidebb ezáltal 10 perccel. A beszédkészség vizsgarész az iXam esetében élő vizsgáztatói jelenléttel zajlik, amelyben a vizsgázónak részben a “beszédpartner” mondanivalóját, majd reagálnia kell rá. Miután meghallgatta a beszélgetést, több közbevetés már nem fogja meglepni, viszont tudni kell önállóan folyamatosan beszélni.

Összefoglalva így néz ki az iXam és az iTolc B2 középfokú nyelvvizsga német és angol nyelvből:

iXam
B2
 
 iTolc 
B2
  idő  idő
Írásbeli vizsgarész (min. 60%)170 percmax. 80Írásbeli vizsgarész (min. 60%)100 perc
I. Olvasott szöveg90 percmin. 12I. Olvasott szöveg45 perc
1.Szöveg kiegészítése, szavak kiválasztása egy szókészletből (10)max. 101.Szöveg kiegészítés: Melyik alcím illik elé? 
2.Szövegrekonstrukció, bekezdések visszatétele (5)max. 102.Válasz kiegészítés: Hogyan fejezzem be?
3.Feleletválasztó (5)max. 103.Szövegpárosítás: Melyik szöveg a megoldás?
 B)  Nyelvtanhasználat20 perc  
1.Mondat átalakítás (10)max. 204.Feleletválasztás: Melyik a helyes?
     
II. Szövegalkotás: Fogalmazás60 percmin. 12II. Szövegalkotás: Fogalmazás55 perc
1.Formális levél vagy email (5 szempont): 120-150 szómax. 201.Válaszlevél 3 szempont alapján: 120 szó
2.Rövid esszé, blog: 100-120 szómax. 102.Témakifejtés: narratív / érvelő: 150 szó
Szóbeli vizsgarész (min. 60%) max. 60Szóbeli vizsgarész (min. 60%)85 perc
III. Hallott szöveg (minden szöveg 2x hallható, írásbeli feladat)35 percmin. 12III. Hallott szöveg (minden szöveg 2x hallható, írásbeli feladat)45 perc
1.Mondatkiegészítés tartalom alapján (10)max. 101.Feleletválasztás 3 lehetőség közül
2.5 kérdésre feleletválasztás 4 lehetőség közülmax. 102.Feleletválasztás: igaz / hamis
3.5 szöveg tartalmának párosítása a beszélőkkelmax. 103.Jegyzetkiegészítés
   4.Feleletválasztás 3 lehetőség közül
  
 Felkészülés a szóbeli feladatokra10 perc  1. feladat: felkészülés 1 perc, 2-3. feladat: 2x hallható 
IV. Beszédkészség (szóbeli feladat)15 percmin. 12IV. Beszédkészség (szóbeli feladat)40 perc
0.  0. 
1.Téma alapú monológ és dialóg a vizsgáztatóvalmax. 151.Monológ egy megadott téma + 4 szempont: 3 perc
2.Képek alapján monológ és dialóg a vizsgázótárssalmax. 152.Interjú/Tranzakció: Párbeszéd gépi hang
   3.Társalgás: Videofelvételre reakció
Összesen:< 1 napmin. 84 / max. 140Összesen:< 1 nap

Melyik (online) vizsga legyen?

Erre a kérdésre neked kell megtalálnod a választ. Javaslom, hogy próbáld ki mindegyik vizsga vizsgasorait. A honlapokon (iXam, iTolc, euroexam, telc) találsz mintafeladatokat, amelyek segíthetnek eldönteni, hogy melyik vizsga fekszik neked jobban. A legfontosabb, hogy megfelelően készülj fel a nyelvvizsgádra és mielőtt rászánod magad, legyen elég magabiztos a nyelvtudásod. Általában próbanyelvvizsgára is van lehetőséged. Azt is vedd figyelembe, hogy esetleg a későbbiek során külföldön is szeretnéd-e, hogy elismert legyen a nyelvvizsgád. Míg a telc és az euroexam nemzetközileg is nagy elfogadottsággal rendelkezik, addig az iXam és az iTolc nyelvvizsgái jelenleg csak Magyarországon elfogadottak. Ha segítségre van szükséged, jelezd, nyelvtanárként és akkreditált vizsgáztatóként szívesen segítek. 

Call Now Button