Vonatkozó névmás

A mai NÉMET kvíz és játék a vonatkozó névmásokkal foglalkozik, azaz olyan példamondatokat tartalmaz, amelyek vonatkozó mellékmondatokat (Relativsatz) építenek a mondanivalóba és ezáltal többletinfomációval szolgálnak, pontosabban körülírják a tárgyakat vagy személyeket.

Kire vonatkozik?

A vonatkozó névmás kapcsolatot állít elő a főmondatban megadott személlyel vagy tárggyal és ezáltal bevezeti a vonatkozó mellékmondatot. A vonatkozó névmás közvetlenül amögött a szó (főnév, névmás) mögött áll, amelyre vonatkozik. Ezáltal a vonatkozó mondat a főmondatba ékelve vagy a főmondat után állhat. A vonatkozó névmás elé vesszőt teszünk, valamint közbeékelés esetén a mellékmondat végét vesszővel jelezzük.

Melyek a vonatkozó névmások?

Mivel a vonatkozó névmások tárgyra vagy személyre vonatkoznak és azoknak a német nyelvben “nemük” van, így a vonatkozó névmás a szavak névelőjéhez igazodik. Egybeesés van a névelő ragozásával egyes szám alany-, tárgy- és részeshatározó esetben, valamint többes szám alany- és tárgyesetben. De nézzük meg áttekinthetően:

Mondatalkotáskor a következőkre kell ügyelni:

  1. a főmondat főneve, amelyre vonatkozik a mellékmondat egyes vagy többes számban van,
  2. ha egyes számban van, akkor milyen nemű a főnév,
  3. milyen funkciót tölt be a mellékmondatban a vonatkozó névmás: alanya, tárgya a mondatnak, vagy birtokos, vagy éppen határozóként igazodnia kell egy elöljárószóhoz.
Lássunk néhány példát:
  • Wir sprechen über einen Mann, der mir gefällt.(Egy férfiról beszélünk, aki tetszik nekem.) => e.sz., hn., alany
  • Er ist der Mann, den ich liebe. (Ez az a férfi, akit szeretek.)  => e.sz., hn., tárgy
  • Ich gehe mit dem Mann spazieren, dem ich das Buch geschenkt habe. (Elmegyek azzal a férfival sétálni, akinek a könyvet adtam.) => e.sz., hn., részesh.
  • Ich liebe den Mann, dessen Tochter du bist. (Szeretem azt a férfit, akinek a lánya vagy.) => e.sz., hn., birtokos
  • Alle Männer, mit denen ich in einem Kurs war, sind sehr nett. (Minden férfi, akivel egy tanfolyamon voltam, nagyon kedves.) => t.sz., mit + részesh.

A vonatkozó mellékmondatnál ne hagyjuk, hogy a főnév főmondatban betöltött szerepe összezavarjon bennünket, valamint a magyar fordítás esetében úgyszintén figyeljünk a nyelvi különbségekre.

Kvíz és játék a vonatkozó névmásokkal

Ez a kvíz 20 mondatot tartalmaz, amelyekből hiányzik a vonatkozó névmás. A helyes megoldást Neked kell beírnod. Miután az összes választ megadtad, a befejezés gombra kattintva meg is kapod az eredményed. Ha elsőre nem sikerül tökéletesen, ne csüggedj, hiszen a kvízt többször is játszhatod.  

Ha tetszik a játék, kövesd a bejegyzéseket. Időről időre újabbakkal találkozhatsz majd. Ha kérdésed vagy javaslatod van, jelezd. Ha van ötleted, hogy milyen kvízt szeretnél látni, írd meg. Jó szórakozást!

Német kvíz alapfokon - Deutsch-Quiz Grundstufe
Vonzatkozó névmás

#1. Wir waren in der Kneipe, ..... du letztes Jahr besucht hast.

#2. Der Mann, ..... ich begrüßte, kommt aus Deutschland.

#3. Das ist das Gebiet, auf ..... ich früher gearbeitet habe.

#4. Ich habe einen Lehrer, auf ..... Urteil ich Wert lege.

#5. Eine deutsche Delegation, ..... Leiter von Beruf Lehrer ist, möchte unsere Schule besuchen.

#6. Eva, mit ..... ich gesprochen habe, war von der Theateraufführung begeistert.

#7. Der Professor sprach mit den Studenten, ..... aus einer Vorlesung kamen.

#8. Die Grundschule, ..... Lehrkräfte ausgezeichnete Pädagogen sind, findest du gleich um die Ecke.

#9. Hast du das Geschirr gesehen, in ..... ich immer koche?

#10. Das ist eine Angelegenheit, zu ..... ich mich nicht äußern möchte.

#11. Das Messer war stumpf, mit ..... ich schneiden wollte.

#12. Der Student, ..... Eltern in Wien wohnen, fährt oft nach Hause.

#13. Das ist das Kino, von ..... ich dir schon so viel erzählt habe.

#14. Budapest, ..... Panorama einzigartig ist, ist eine Reise wert.

#15. Ich treffe mich mit der Frau, ..... ich gestern begegnet bin.

#16. Die Touristen, ..... wir geholfen haben, fahren nach Hause.

#17. Der Kellner bedient die Touristen, ..... Bus auf dem Parkplatz steht.

#18. Mein Freund, ..... in Wien wohnt, hat mir eine E-Mail geschickt.

#19. Das Sprachlabor, ...... mit Computern ausgestattet war, wurde umgebaut.

#20. Ich habe die Damen gesehen, mit ..... du dich gestern unterhalten hast.

Befejezem

Results

Das war ein Test, den du bestanden hast!

Das war ein Test, in dem du zu viele Fehler hattest. Mach ihn noch einmal!

Call Now Button