Nyelvvizsga – ‘euroexam’ vagy ‘telc’?

Ma az euroexam nyelvvizsgát is górcső alá vesszük, hiszen aki tovább szeretne tanulni, annak jól jöhetnek a többletpontok az egyetemi vagy főiskolai felvételinél. Korábban nemcsak arról írtam, hogy az egynyelvű vizsga a legegyszerűbb megoldás, hanem részletesen be is mutattam a telc nyelvvizsgát. Most pedig betekintünk, hogy milyen hasonlóságok és különbségek vannak a két nyelvvizsga között és talán jobban el tudod dönteni, hogy számodra melyik a jobb nyelvvizsga.

Egységes nyelvvizsga

Az euroexam vizsgái éppúgy, mint a telc vizsgák, különböző helyszíneken előre meghatározott rend szerint zajlanak le. Mindkét szolgáltató a saját partnereivel bonyolíttatja le vizsgákat a saját vizsgaszabályzataik szerint.

A nyelvvizsgák egyenértékűek hiszen a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott alap (B1), közép (B2) és felső (C1) szinten lehet megszerezni őket angol és német nyelvből komplex nyelvvizsgaként, azaz írásbeli és szóbeli részt is kell teljesíteni. Az írásbeli vizsgák délelőtt kezdődnek, a szóbeli részre pedig utána, a délután folyamán kerül sor.

Mit tesztelnek az euroexam és a telc nyelvvizsgán?

Mindkét nyelvvizsga minden szintjén 4 készséged, a szövegértést és a szövegalkotást teszteli írásban és szóban: 

  • Az írásbeli részhez számít:
    1. Olvasott szöveg értése (írásbeli feladatok)
    2. Írásbeli szövegalkotás (írásbeli feladatok)
  • A szóbeli részhez számít azonban a:
    1. Hallás utáni szövegértés (pedig írásbeli feladatok)
    2. Beszédkészség (szóbeli kommunikáció)

Miből áll az euroexam középfokú (B2) nyelvvizsga?

Az euroexam nyelvvizsga szövegértési feladatai, az olvasás és a hallásértés is, 3-3 részből állnak. Az írásbeli szövegalkotásnál 2 írásbeli feladatot kell megoldani, amelyikből az egyik egy ügyintéző email megírása, valamint egy hosszabb választható téma esszé, műkritika, újságcik vagy online komment formájában. A szóbeli vizsga, amely egy másik vizsgázó társaságában zajlik le, 4 részfeladatból áll. A feladatok megoldását részben a vizsgáztatóval, részben a másik vizsgázóval kell elvégezni.

Összefoglalva így néz ki az euroexam B2 középfokú nyelvvizsga:

Középfokú B2 euroexam nyelvvizsga – angol / német

(szótár használható)idő
Írásbeli vizsgarész 100 perc
I. Olvasásértés (min. 40%)40 perc
1.Bekezdéscímek: 6 bekezdéshez cím választása 8-ból
2.Információkereső olvasás: 4 szöveghez 7 állítás hozzárendelése
3.Feleletválasztás: 1 szöveghez 7 feleletválasztós tesztkérdés
II. Íráskészség (min. 40%)60 perc
1.Ügyintéző e-mail: kb. 150 szó
2.Választható téma: esszé, műkritika, újságcikk, online komment
Szóbeli vizsgarész  
III. Hallásértés (minden szöveg 2x hallható) (min. 40%)35 perc
1.Rövid párbeszédek: 6 részlet 8 témához
2.Jegyzetelés: összefoglaló szövegből 9 információ hiányzik
3.Rádióinterjúk: talk show 10 feleletválasztós tesztkérdés
   
 Felkészülés a szóbeli feladatokra10 perc
IV. Beszédkészség (szóbeli feladat) (min. 40%)20 perc
1.Beszélgetés: vizsgáztató feltesz néhány ált. kérdést
2.Történet elmondása képek alapján (2 percig)
3.Szituációk: 3 szerepkártya, dialógus a vizsgáztatóval
4.Kommunikációs feladat: 2 vizsgázó közösen megold egy feladatot
Összesen: min. 60%< 1 nap

Mi a különbség az euroexam és a telc nyelvvizsga között?

A két vizsga között sok közös pont van, de néhány különbség is. 

Az egyik szembeötlő különbség, hogy a telc nyelvvizsgán nem lehet szótárt használni, míg az euroexam vizsgája alatt lehetséges. 

A másik különbség az első viszgarészben mutatkozik. Az euroexam csak 40 perces 3 feladatrésszel, míg a telc vizsga a szövegértésen felül kettő további feladat megoldását kéri, amelyek a nyelvtanhoz és a szókincshez kapcsolódnak. Minderre 90 perce van a vizsgázónak. 

Harmadik különbség, hogy az írásbeli szövegalkotás témái mindkét részfeladatban egy email megírása, míg az euroexamnál a második feladat egy fogalmazósabb összefüggő szöveg írása. 

Negyedik különbség a hallásértési feladatban mutatkozik: mindkét vizsgán 3 részfeladat van, de a telc esetében 20 perc, az euroexamnál pedig 35 perc áll rendelkezésre. Ez abból is adódik, hogy az utóbbinál kétszer hallhatjuk a szövegeket, viszont a feladatok is több jegyzetelést igényelnek. 

Az ötödik különbség a beszédkészség vizsgán mutatkozik: A telc vizsga rövidebb, hiszen a feladatok száma is eggyel kevesebb. Ezen felül a telc vizsgán minden vizsgafeladatot a vizsgázótárssal kell megoldani, míg az euroexam esetében többnyire a vizsgáztató a beszélgető társunk. 

További különbség, hogy a felkészülés a szóbeli feladatokra a telc esetében barátibb, hiszen a vizsgafeladatokra 20 perc felkészülési időt kapunk, míg az euroexam esetében csak 10 perc áll rendelkezésre.

Melyik vizsga könnyebb – euroexam vagy telc?

Erre a kérdésre természetesen nincs recept, hiszen az attól függ, hogy mik az erősségeid. Célszerű mindkét vizsgából végigcsinálni egy vizsgasort és megnézni, hogy mik azok a területek, amelyek kevésbé fekszenek neked. Ha segítségre van szükséged, jelezd, nyelvtanárként és akkreditált vizsgáztatóként szívesen segítek. 

Call Now Button